Trnavská univerzita v Trnave's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Trnavská univerzita v Trnave je víťazom Národnej ceny za kvalitu v roku 2016 a v roku 2019 získala oprávnenie na používanie oznaenia „výskumná univerzita“. Ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoloenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na jej piatich fakultách sa v súasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32 tisíc absolventov. Náš web: www.truni.sk Naše fotky: https://unsplash.com/@trnavskauni

Creation date: 2016

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 75
Videos: 30
Views: 76,391
Average number of Views per Video: 2,546

YouTube Channel playlist