Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: UPJŠ vznikla v roku 1959 ako druhá klasická univerzita na Slovensku. V súasnosti má univerzita päť fakúlt. Na univerzite sa realizujú všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania, t.j. bakalárske, magisterské, resp. doktorské a doktorandské štúdium. Bakalárske a magisterské štúdium je organizované ako prezenné štúdium. Pripravuje sa však zavedenie dištannej formy a kombinovanej formy výuby (na Prírodovedeckej fakulte). Edukaný proces sa realizuje v jazyku slovenskom, pre zahraniných študentov v jazyku anglickom. Univerzita sa zameriava na kvalitný vedecký výskum, na základe ktorého uskutoňuje vysokoškolské vzdelávanie. V niektorých odboroch výskumnej innosti dosahuje univerzita európsku úroveň. Univerzita má bohatú medzinárodnú spoluprácu s akademickými inštitúciami takmer všetkých kontinentov.

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 128
Videos: 42
Views: 37,214
Average number of Views per Video: 886

YouTube Channel playlist