Paneurópska vysoká škola's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Paneurópska vysoká je súkromnou vysokou školou, so sídlom v Bratislave. Od svojho založenia v roku 2004 pôsobí PEVŠ ako vysoká škola s reputáciou najdynamickejšie sa rozvíjajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v regióne strednej Európy, s ambíciou stať sa výnimoným centrum moderného vzdelávania a výskumu. V súasnosti ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách – Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulte psychológie. Viac informácií na www.paneurouni.com.

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 282
Videos: 111
Views: 491,656
Average number of Views per Video: 4,429

YouTube Channel playlist