Örebro Universitet's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Örebro universitet har 15 100 studenter, 85 utbildningsprogram på grundnivå, 24 program på avancerad nivå och 1 000 fristående kurser. Universitetet bedriver stark forskning inom psykologi, robotik, miljö, och medicin. Nu görs strategiska satsningar på lärarutbildningen, samverkan inom teknik och på forskning om hälsosamt åldrande och inom området mat och hälsa. På vår kanal berättar vi om verksamheten på universitetet. Det kan han handla om studentlivet, forskningen, utbildningen, konferenser, samarbetet med näringslivet och övriga delar av samhället.

Creation date: 2008

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 630
Videos: 380
Views: 549,710

YouTube Channel playlist