Örebro Universitet's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Örebro universitet har 15 100 studenter, 85 utbildningsprogram på grundnivå, 24 program på avancerad nivå och 1 000 fristående kurser. Universitetet bedriver stark forskning inom psykologi, robotik, miljö, och medicin. Nu görs strategiska satsningar på lärarutbildningen, samverkan inom teknik och på forskning om hälsosamt åldrande och inom området mat och hälsa. På vår kanal berättar vi om verksamheten på universitetet. Det kan han handla om studentlivet, forskningen, utbildningen, konferenser, samarbetet med näringslivet och övriga delar av samhället.

Creation date: 2008

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 1,280
Videos: 440
Views: 667,301
Average number of Views per video: 1,517

YouTube Channel playlist