Blekinge Tekniska Högskola's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: BTH - MED TYDLIG PROFIL Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, där teknik och IT integreras med andra ämnen såsom fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Verksamheten innehåller tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle. BTH erbjuder en studentcentrerad och forskningsanknuten utbildning som ger eftertraktade och nöjda studenter. Studenterna ska bli kreativa, kunniga och självständiga för att bli framgångsrika efter utbildningen. BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid

Creation date: 2009

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 655
Videos: 85
Views: 72,978
Average number of Views per Video: 859

YouTube Channel playlist