Univerzitet Megatrend's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Univerzitet ‚‚Džon Nezbit", pravni naslednik Megatrend univerziteta, je akademska zajednica studenata, nastavnika, istraživaa i univerzitetskih službenika, organizovana u 11 fakulteta na kojima se realizuju akademski i strukovni programi. Univerzitet ‚‚Džon Nezbit" vođen je vizijom savremenog, najkvalitetnijeg i najsvrsishodnijeg obrazovanja. Misija Univerziteta je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku naše zemlje obrazujui visokostrune kadrove, koji e svojim znanjem omoguiti budui društveni i privredni razvoj.

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 142
Videos: 46
Views: 60,882
Average number of Views per video: 1,324

YouTube Channel playlist