Universitatea Europeana "Dragan" din Lugoj's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Universitatea European "Drgan" din Lugoj a fost înfiinţat în 1992 de profesor dr. Josif Constantin Drgan şi este acreditat din 2003 prin Legea nr. 100/2003. În prezent, 2014, Universitatea are în structur 2 facultţi (Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinţe Economice), în cadrul acestora existând 2 programe de licenţ (Drept; Finanţe şi bnci) şi 2 programe de masterat (Managementul investigaţiei penale; Management financiar). Tot în cadrul universitţii sunt organizate 6 cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare continu înfiinţate cu aprobarea Senatului universitar şi avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. Toate programele de studii (2 licenţ şi 2 masterat) se desfşoar la forma de învţmânt cu frecvenţ şi sunt acreditate de ctre ARACIS, cu grad de ÎNCREDERE.

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 8
Videos: 2
Views: 4,509

YouTube Channel playlist