Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er i dag Norges største universitet, og historien går tilbake til 1910. NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU skal levere løsninger som kan forandre og forbedre hverdagen. Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har åtte fakulteter, samt vitenskapsmuseum og universitetsbibliotek. Universitetet har 42 000 studenter og 7400 årsverk (ansatte). Ønsker du å vite mer? Sjekk ut www.ntnu.no

Creation date: 2007

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 12,200
Videos: 530
Views: 6,484,241
Average number of Views per video: 12,234

YouTube Channel playlist