National University of Mongolia's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Монгол улсын их сургууль нь манай улсын ууган их сургууль мөн. 1942 онд дээд мэргэжил олгох сургалт явуулах гурван факультеттай нээгдсэн МУИС манай орны дээд боловсролын тогтолцоо бүрэлдэн бий болох эх суурь нь болсон юм. 1958 онд Мал эмнэлэгийн факультет, 1961 онд Анагаах ухааны факультет тус сургуулиас салбарлан бие даасан дээд сургууль болон гарсан бөгөөд одоогийн Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль 1969 онд, Хүмүүнлэгийн их сургууль 1979 онд МУИС-ийн бүрэлдэхүүнд байгуулагдсан.

Creation date: 2013

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 17
Videos: 1
Views: 1,735
Average number of Views per video: 1,735

YouTube Channel playlist