The Interdisciplinary Center's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: ברוכים הבאים לערוץ הרשמי של המרכז הבינתחומי הרצליה. Welcome to the IDC official YouTube channel המרכז הבינתחומי הרצליה הינו מוסד אקדמי פרטי, ראשון מסוגו בישראל. המרכז נוסד בשנת 1994 על ידי נשיאו, פרופ' אוריאל רייכמן, לתועלת החברה והציבור. בשל בחירתו לא לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה, נהנה הבינתחומי מחרות אקדמית ומנהלית מלאה. מטרת הבינתחומי הרצליה להכשיר את מנהיגות העתיד של מדינת ישראל, באמצעות השכלה בינתחומית, המשלבת ידע תיאורטי מעמיק עם הכשרה מעשית, ובהנחיית סגל מרצים וחוקרים מהאוניברסיטאות המובילות בעולם ובישראל. השנה, עם קבלת האישור להענקת תואר שלישי, יהפוך הבינתחומי לאוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל.

Creation date: 2005

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 1,850
Videos: 996
Views: 1,458,421

YouTube Channel playlist