Sapir College's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: המכללה האקדמית ספיר היא המכללה הציבורית הגדולה בישראל. לומדים בה למעלה מ- 8500 סטודנטים מרחבי הארץ המגיעים לנגב המערבי ומתגוררים בקיבוצי הסביבה. במכללה מגוון גדול של מסלולים ומחלקות לימוד ייחודיות מוצע לסטודנטים ללימודי תואר ראשון: תכנית דו-חוגית במדעי המחשב ושיווק טכנולוגי, שיווק טכנולוגי, ניהול תעשייתי, לוגיסטיקה, מדעי המחשב, כלכלה, תקשורת, משפטים, עבודה סוציאלית, אמנויות הקול והמסך, תרבות - יצירה והפקה, לימודים רב-תחומיים, ניהול המשאב האנושי, מנהל ומדיניות ציבורית, מדעים והנדסה שנה א'. מכללת ספיר מעניקה תואר שני בלימודי תרבות, מנהל ומדיניות ציבורית, בקולנוע, הפקה ותיאוריה, בעבודה סוציאלית ובניהול ופיתוח המשאב האנושי. תכניות הלימוד המגוונות במדעי הרוח והחברה, הטכנולוגיה והעסקים מעוררות השראה ומציעות הזדמנויות חדשות לבוגריהן. עוד במכללה: בית ספר לאמנות, לימודי הנדסאים, לימודים קדם אקדמאים וקורסי תעודה רבים. המכללה נטלה על עצמה להניח תשתית למצוינות בהוראה, במחקר ובתנאי הלמידה, במקביל לחיי קמפוס עשירים ופתיחות הקיימת בין המרצים לסטודנטים ואווירת לימודים מעודדת ותומכת.

Creation date: 2009

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 401
Videos: 420
Views: 261,957
Average number of Views per video: 624

YouTube Channel playlist