The Academic College of Tel-Aviv-Yaffo's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: האקדמית תל-אביב-יפו היא מוסד אקדמי חלוצי, הפועל מתוך שליחות חברתית ומחויבות לקהילה, ורותם את מיטב משאביו לטובת הציבור. האקדמית פועלת במודל ייחודי המשלב הוראה התנסותית, מחקר יישומי ומעורבות קהילתית. ההוראה שמה דגש על עבודה בשטח, תוך הטמעה ועיבוד של הלמידה בכיתה, בקבוצות קטנות ותחת הנחיה וליווי שוטפים. לסטודנטים מגוון אפשרויות ללמוד מהעשייה תוך תרומה לקהילה: במסגרת קורסים משלבי-עשייה, התמחות, התנדבות תמורת מלגות דיור, ועוד. במכללה ישנם כ-4,000 סטודנטים, הלומדים בכיתות קטנות ומקבלים יחס אישי מצוות ההוראה. המכללה נוסדה ב-1994 ומתגאה בכ-15,000 בוגרים, התופסים עמדות מפתח בישראל, במגזר הציבורי, בעולם העסקים, ובחברה האזרחית. שכר הלימוד באקדמית זהה לזה באוניברסיטאות.

Creation date: 2011

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 2,090
Videos: 297
Views: 6,681,245

YouTube Channel playlist