Jyväskylän yliopisto's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopistossa yhdistyvät kasvatustieteiden, luonnontieteiden, humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jonka profiilia yliopiston painoalat vahvistavat. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Opiskelijarekrytointinsa perusteella Jyväskylä on yliopistoista valtakunnallisin. The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences. The University is Finland’s leading expert in teacher education and adult education, as well as the major exporter of education.

Creation date: 2008

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 971
Videos: 36
Views: 76,039
Average number of Views per video: 2,112

YouTube Channel playlist