Universidad de les Illes Balears's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: La Universitat de les Illes Balears posa a la disposició dels seus alumnes i de la societat en general els recursos que els permetin adquirir una formació integral en què acabin adquirint coneixements, valors i capacitats en un espai col·lectiu d'aprenentatge on la Universitat treballa amb i per a les persones, amb coratge, entusiasme i il·lusió..., perquè les persones són el cor de la Universitat. Tots #SOMUIB La Universidad de las Islas Baleares pone a disposición de sus alumnos y de la sociedad en general los recursos que les permitan adquirir una formación integral en la que acaben adquiriendo conocimientos, valores y capacidades en un espacio colectivo de aprendizaje, en el que la Universidad trabaja con y para las personas, con denuedo, entusiasmo e ilusión... porque las personas son el corazón de la Universidad. Todos #SOMUIB

Creation date: 2013

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 9,360
Videos: 1,113
Views: 1,301,668
Average number of Views per video: 1,170

YouTube Channel playlist