Erhvervsakademi Aarhus's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: DK: Erhvervsakademi Aarhus er et af de største erhvervsakademier i landet. På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser. Omkring 4.900 studerende læser på vores fuldtidsuddannelser og ca. 4.000 studerende læser på vores deltidsuddannelser. På akademiet er der 400 fuldtidsansatte og en række deltidsundervisere fra erhvervslivet. ENG: Business Academy Aarhus is one of the largest academies in Denmark. Business Academy Aarhus develops and implements practice-orientated higher education. Around 4,900 students study on our full-time programmes and about 4,000 students study on our part-time courses. At the Academy, there are 400 full-time employees and a number of part-time lecturers from the business sector.

Creation date: 2010

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 339
Videos: 163
Views: 396,099

YouTube Channel playlist