Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: VŠTVS Palestra je soukromá vysoká škola, která nabízí bakalářské studijní programy Sportovní a kondiní specialista a Sportovní a volnoasový pedagog. Od roku 2013 pak i magisterské studium oboru Wellness specialista. Podrobnější informace najdete na http://vstvs.palestra.cz/. Tento kanál využíváme pro publikací videofilmů ze školních a studentských aktivit.

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 33
Videos: 133
Views: 24,273
Average number of Views per video: 183

YouTube Channel playlist