Vysoká škola podnikání a práva's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vznikla spojením renomovaných vysokých škol VŠMIEP Praha a VŠP Ostrava. Nabízí bakalářské studium v oborech: Podnikání, Informatika a Právo. Souástí výuky je také navazující magisterský program Podnikání s titulem Ing. a navazující magisterský program Soukromoprávní studia s titulem Mgr.

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 33
Videos: 5
Views: 2,357
Average number of Views per Video: 471

YouTube Channel playlist