Ostravská univerzita's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991. V souasné době ji tvoří Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta. Zájemcům o studium nabízí pestrou škálu bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů.

Creation date: 2009

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 390
Videos: 123
Views: 99,173
Average number of Views per video: 806

YouTube Channel playlist