Ostravská univerzita's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991. V souasné době ji tvoří Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta. Zájemcům o studium nabízí pestrou škálu bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů.

Creation date: 2009

Subscribe:

YouTube Channel playlist

YouTube Channel stats and engagement

Total number of subscribers: 289
Total number of published videos: 94
Total number of videos views: 74,262
Average number of views per video: 790

Report errors