Burgas Free University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Бургаски свободен университет e модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус.

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 51
Videos: 37
Views: 5,305
Average number of Views per Video: 143

YouTube Channel playlist