European Higher School of Economics and Management's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Европейско бизнес образование. Повече от 15 години ние обучаваме и възпитаваме победители, въоръжени със знания, умения и самочувствие. Успехът е нашият избор!

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 7
Videos: 6
Views: 1,152
Average number of Views per video: 192

YouTube Channel playlist