Panevropski univerzitet Apeiron's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Oficijalni kanal Panevropskog univerziteta Apeiron, Banja Luka. Panevropski univerzitet "Apeiron"je akreditovana i licencirana visoko školska ustanova osnovan 2003. godine i danas ima 7 fakulteta i 21 studijski program. Oblasti koje se izuavaju na našem Univerzitetu su: bankarstvo, finansije, trgovina, menadžment, pravo, informacione tehnologije, raunarska multimedija i grafika, raunarska bezbjednost i zaštita informacija, programiranje i softversko inženjerstvo, sestrinstvo, sanitarni i medicinsko laboratorijski inženjering, fizioterapija i radna terapija, sport, ruski jezik, saobraajno inženjerstvo. Za sve detalje posjetite: www.apeiron-uni.eu

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 294
Videos: 80
Views: 73,663
Average number of Views per video: 921

YouTube Channel playlist