Sveucilište/Univerzitet VITEZ's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: O Univerzitetu Sveuilište/Univerzitet "VITEZ" svoju viziju budunosti temelji na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistone i istone Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicija prema građanskom demokratskom društvu, koje karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva. Bez sumnje je da je tom novom vremenu potrebno novo duboko znanje, koje prije svega znai iskorak iz postojeeg kulturno-civilizacijskog okruženja BiH ka novom pogledu na svijet i drugaijem pristupu ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. Holistiki pristup fenomenu „dobra" za svakog pojedinca podrazumijeva unapređenje njegovog individualnog i obiteljskog zdravlja, demokratizaciju znanja, slobodno odluivanje i odgovornost, osiguravanje kvalitete življenja i integraciju pojedinca sa njegovim socijalnim okruženjem, porodicom i lokalnom zajednicom.

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 73
Videos: 55
Views: 15,303
Average number of Views per video: 278

YouTube Channel playlist