Slobomir P Univerzitet's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: SPU je prva i najuglednija privatna, obrazovna institucija u BiHi koja je tokom godina postala prepoznatljiv brend u oblasti obrazovanja i nauke na ovim prostorima. Vremenom, SPU je ispunio mnoge znaajne ciljeve, kao što je licenciranje nastavnih planova i programa, uspostavljanje partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i poveanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja. Predavai su renomirani nauni radnici. Ono ime se najviše ponose na Slobomir P Univerzitetu jesu rezultati koje postižu studenti na razliitim takmienjima u zemlji i inostranstvu, kao i uspjeh koji postižu pri zapošljavanju. Istraživanja su pokazala da je od ukupnog broja diplomiranih studenata Slobomir P Univerziteta, oko 90 % njih ve našlo zaposlenje, što potvrđuje kvalitet rada ove visokoškolske institucije, njenih obrazovnih kadrova i nastavnih planova.

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 34
Videos: 52
Views: 23,023
Average number of Views per video: 443

YouTube Channel playlist