Xezer Universiteti's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: 1990-ci il dekabrın 20-də yaradılması üçün hazırlıq işləri görülməsi haqqında Nazirlər Soveti 286 saylı sərəncam vermişdir. 1991-ci il martın 18-də Nazirlər kobinetinin 41 saylı qərarı ilə ölkəmizdə müxtəlif sahələr üzrə yüksək ixisaslı və ingilisdilli kadrlara olan ehtiyacı ödəmək məqsədilə yaradılmışdır. 10 aprel 1993-cü ildə Təhsil Nazirliyi yanında Dövlət Ali Ekspert Komissiyasının (DAEK) 9/1 saylı qərarı ilə özəl ali məktəb kimi qeydiyyatdan və ekspertizadan keçmişdir. 4 mart 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Ali Ekspert Komissiyasının 45 saylı qərarı ilə yenidən qeydiyyatdan və ekspertizadan keçmişdir. 2010-cu il sentyabrında Təhsil Nazirliyi tərəfindən lisenziyalaşdırma ilə əlaqədar araşdırma aparılmış və fevral ayının 15-də növbəti beş il üçün Xəzər universitetinə (070976 saylı) və ayrıca onun nəzdində olan Dünya məktəbinin fəaliyyətinə lisenziya (070977 saylı) verilmişdir.

Creation date: 2013

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 304
Videos: 159
Views: 131,822
Average number of Views per Video: 829

YouTube Channel playlist