Universiteti Metropolitan Tirana's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: Universiteti Metropolitan Tirana financohet nga një grup investitorësh në fushën e inxhinierisë, arkitekturës, teknologjisë dhe ekonomisë, themelues të Grupit “Future University of Tirana” (FUT GROUP), me mision edukimin, kërkimin shkencor, inovacionin dhe zhvillimin e talenteve të reja në fushën e biznesit shqiptar. Misioni i Shkollës Private së Arsimit të Lartë “Universitetit Metropolitan Tirana” është përgatitja e drejtuesve të rinj të biznesit shqiptar dhe specialistëve të lartë në fushën e inxhinierisë, arkitekturës, ekonomisë dhe teknologjisë së informacionit, të aftë për të punuar si në tregun e brendshëm dhe në atë rajonal dhe europian. Një Universiteti i fokusuar, modern dhe me vizion të qartë. Profilizuar në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Ekonomi, UMT përmban në organikë dy faultete, 6 departamente, 2 qendra kerkimi, një ONG si dhe struktura ku kërkimi shkencor vjen konkretisht në dobi të studentëve, siç janë Metropolitan Incubator dhe MGC.

Creation date: 2016

Subscribe:

YouTube Channel playlist

YouTube Channel stats and engagement

Total number of subscribers: 395
Total number of published videos: 33
Total number of videos views: 72,250
Average number of views per video: 2,189

Report errors