Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" del sot para jush me një fizionomi më të plotë, jo vetëm për të shpalosur vlerat e tij e për t'u prezantuar si një nga institucionet kryesore të arsimit të lartë publik në Shqipëri, por edhe për të shprehur angazhimin e motivimin e tij në zbatim të detyrimeve si institucion i arsimit të lartë dhe për t'u shërbyer sa më mirë studentëve e të gjithë të interesuarve të tjerë. Me rrënjët e tij në traditën e një qytetërimi të hershëm evropian, mbështetur në një traditë të shkëlqyer arsimore dhe edukative, me një staf shumë të kualifikuar e profesional, vendas dhe të huaj, me mundësi të shumta zgjedhjeje në fakultetet e degët e tij (6 fakultete dhe 24 degë) Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" nëpërmjet programeve të tij të studimit ofron mundësi të shkëlqyera për ndjekjen e studimeve të larta universitare. Me bashkëpunimet e shumta ndëruniversitare, me miq dhe bashkëpunëtorë nga e gjithë bota sot ky univer

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 56
Videos: 10
Views: 3,772
Average number of Views per Video: 377

YouTube Channel playlist