Högskolan i Skövde's X page

Högskolan i Skövde's X (Twitter) page Review

X (Twitter) Page Overview

Published Title

Högskolan i Skövde

Published Description

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning.

Creation date

June 2009

Follow buttonX (Twitter) page Stats

Followers

3,218

Tweets

2,966


X (Twitter) page feed

Share page

Interesting? Share this X page review with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Featured Universities New

Unlock Your University's Global Potential: Spotlight Your Institution on UniRank for International Recognition. Feature your University here. Get in Touch Today. Discover More Information Without Any Obligation!

Related resources

© uniRank since 2005