Uniwersytet Gdanski's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2013
Total number of followers: 2,610
Total number of tweets: 1016
Total number of following: 320
Published title: Uniwersytet Gdanski
Published description: Uniwersytet Gdanski jest jedna z najwiekszych uczelni w Polsce Pólnocnej i jedyna w konsorcjum SEA-EU. Wiadomosci, wydarzenia i osiagniecia z #UG.


Report errors