Akademia Polonijna w Czestochowie's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2013
Total number of followers: 378
Total number of tweets: 393
Total number of following: 33
Published title: Akademia Polonijna
Published description: Uczelnia niepubliczna 11 obszarów ksztalcenia: m. in. : Prawo, Pielegniarstwo, Praca socjalna, Administracja, Ekonomia, Filologia, Zarzadzanie, Filozofia i in.


Report errors