Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2013
Total number of followers: 181
Total number of tweets: 2018
Total number of following: 201
Published title: Uczelnia Korczaka
Published description: Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie od ponad 20 lat ksztalci humanistów. Stawiamy na nowoczesnosc i rozwój, szanujemy tradycje.


Report errors