Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2012
Total number of followers: 1,173
Total number of tweets: 389
Total number of following: 41
Published title: UKW Bydgoszcz
Published description: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jednym z najmlodszych uniwersytetów w Polsce, ale kontynuuje 50 lat tradycji swoich poprzedniczek.


Report errors