Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2013
Total number of followers: 323
Total number of tweets: 0
Total number of following: 25
Published title: Akademia Muzyczna
Published description: Historia Akademii Muzycznej siega roku 1920. Od wrzesnia 2012 roku Akademia pracuje pod kierunkiem JM Rektor Prof. AM dr hab. Haliny Lorkowskiej. Zapraszamy!


Report errors