Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2020
Total number of followers: 28
Total number of tweets: 22
Total number of following: 17
Published title: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Published description: Najstarsza i najwieksza uczelnia muzyczna w Polsce, a takze jedna z najstarszych w Europie.


Report errors