Uniwersytet Rolniczy w Krakowie's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2014
Total number of followers: 1,029
Total number of tweets: 319
Total number of following: 64
Published title: Uniwersytet Rolniczy
Published description: Uczelnia publiczna o unika­to­wym pro­fi­lu edu­ka­cyj­no-badaw­czym. Oferta edukacyjna obejmuje kilkadziesiat kierunków studiów. Z natURy Najlepsi!


Report errors