Iselinge Hogeschool's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2009
Total number of followers: 1,151
Total number of tweets: 1712
Total number of following: 603
Published title: Iselinge Hogeschool
Published description: Iselinge Hogeschool is een lerarenopleiding basisonderwijs: pabo in voltijd, deeltijd en academische pabo. Leer voor je leven!


Report errors