Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Quality Assurance Agency in Higher Education

Report Errors

Organization Overview

Established in 2017, the Quality Assurance Agency in Higher Education (Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL) is an independent national agency, funded by the Albanian Ministry of Education and Sport, responsible for the process of external evaluation of programs and public and private institutions of higher education in Albania.

Report Errors

General Information

Organization Name


Quality Assurance Agency in Higher Education

Acronym

ASCAL

Address

Rruga e Durrësit, Nr 219
Tirana
Tiranë Albania

T

+355 (0)4 224 3423

Recognized by

Ministria e Arsimit dhe Sportit, Shqipëri


Report errors