Høgskulen på Vestlandet's Instagram page

Høgskulen på Vestlandet's Instagram page Review New

Instagram Page Overview

Published Title

Høgskulen pa° Vestlandet | HVL

Published Description

Vakker Vestlandsnatur, flotte campusar og raskt ut i jobb etter fullført studium! Vi held til i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og pa: Stord.

Instagram page Stats

Followers

9,805

Follows

686

Posts

1,245

Videos

11


Share page

Interesting? Share this Instagram page review with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Featured Universities New

Unlock Your University's Global Potential: Spotlight Your Institution on UniRank for International Recognition. Feature your University here. Get in Touch Today. Discover More Information Without Any Obligation!

Related resources

© uniRank since 2005