Top Universities in the Czech Republic

Introduction

What are the most popular Universities in the Czech Republic? uniRank tries to answer this question by publishing the 2020 Czech University Ranking of 59 Czech higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Czech higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Czech Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

2020 Czech University Ranking

sort by:
filter by:

# University Town
1 Univerzita Karlova Prague ...
2 Masarykova univerzita Brno ...
3 Ceské vysoké ucení technické v Praze Prague ...
4 Vysoké ucení technické v Brne Brno
5 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc
6 Západoceská Univerzita v Plzni Pilsen ...
7 Vysoká škola ekonomická v Praze Prague ...
8 Ceská zemedelská univerzita v Praze Prague
9 VŠB - Technická univerzita Ostrava Ostrava ...
10 Technická Univerzita v Liberci Liberec
11 Mendelova univerzita v Brne Brno ...
12 Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích Ceske Budejovice ...
13 Ostravská univerzita Ostrava
14 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Prague
15 Univerzita Pardubice Pardubice ...
16 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne Zlín ...
17 Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem Ústí nad Labem
18 Slezská univerzita v Opave Opava ...
19 Univerzita Hradec Králové Hradec Králové
20 Vysoká škola umeleckoprumyslová v Praze Prague
21 University of New York in Prague Prague
22 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
23 Vysoká škola Ambis Prague ...
24 Anglo-americká vysoká škola Prague
25 Akademie výtvarných umení v Praze Prague
26 Akademie múzických umení v Praze Prague ...
27 Janáckova akademie múzických umení v Brne Brno
28 Vysoká škola financní a správní Prague
29 Vysoká škola ekonomie a managementu Prague
30 Metropolitní univerzita v Praze Prague ...
31 Vysoká škola podnikání a práva Prague ...
32 CEVRO Institut Prague ...
33 Škoda Auto Vysoká škola Mladá Boleslav ...
34 Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava
35 Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích Ceske Budejovice
36 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Prague
37 Unicorn University Prague
38 Vysoká škola hotelová v Praze Prague
39 Architectural Institute in Prague Prague
40 Vysoká škola obchodní v Praze Prague
41 Moravská vysoká škola Olomouc Olomouc
42 Academia Rerum Civilium Kutná Hora
43 Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra Prague
44 Pražská vysoká škola psychosociálních studií Prague
45 Newton College Brno ...
46 Vysoká škola logistiky Prerov ...
47 Evropský polytechnický institut Kunovice ...
48 Vysoká škola evropských a regionálních studií Ceske Budejovice ...
49 Filmová akademie Miroslava Ondrícka v Písku Písek
50 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Znojmo ...
51 Vysoká škola PRIGO Havírov
52 Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
53 Vysoká škola zdravotnická Prague
54 Akademie STING Brno
55 Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha Prague
56 AKCENT College Prague
57 Vysoká škola kreativní komunikace Prague
58 Vysoká škola aplikované psychologie Terezín
59 Art and Design Institut Prague
Legend: Un Unranked

Related resources