Top Universities in the Czech Republic

Introduction

What are the most popular Universities in the Czech Republic? uniRank tries to answer this question by publishing the 2019 Czech University Ranking of 64 recognized Czech higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate Czech higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Czech Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

2019 Czech University Ranking

sort by:
filter by:

# University Town
1 Univerzita Karlova Prague ...
2 Masarykova univerzita Brno ...
3 Ceské vysoké ucení technické v Praze Prague ...
4 Vysoké ucení technické v Brne Brno
5 Vysoká škola ekonomická v Praze Prague ...
6 Univerzita Palackého v Olomuci Olomouc
7 Ceska zemedelska univerzita v Praze Prague
8 Západoceská Univerzita v Plzni Pilsen
9 Mendelova univerzita v Brne Brno ...
10 Vysoká škola bánská-Technická univerzita Ostrava Ostrava ...
11 Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích Ceske Budejovice ...
12 Ostravská univerzita Ostrava
13 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne Zlín ...
14 Technická Univerzita v Liberci Liberec
15 Univerzita J.E. Purkyne v Ústí nad Labem Ústí nad Labem
16 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Prague
17 Univerzita Pardubice Pardubice ...
18 Univerzita Hradec Králové Hradec Králové
19 Slezská univerzita v Opave Opava ...
20 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
21 Vysoká škola financní a správní Prague
22 Janáckova akademie múzických umení v Brne Brno
23 University of New York in Prague Prague
24 Akademie vytvarnych umeni v Praze Prague
25 Vysoká škola umeleckoprumyslová v Praze Prague
26 Akademie múzických umìní v Praze Prague ...
27 Vysoká škola Ambis Prague ...
28 Anglo-americká vysoká škola Prague
29 Metropolitní univerzita Praha Prague ...
30 Vysoká škola ekonomie a managementu Prague
31 Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava
32 Škoda Auto Vysoká škola Mladá Boleslav ...
33 Vysoká škola podnikání a práva Prague ...
34 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Prague
35 Archip Prague
36 Vysoká škola hotelová v Praze Prague
37 Unicorn College Prague
38 CEVRO Institut Prague ...
39 Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích Ceske Budejovice
40 Vysoká škola obchodní v Praze Prague
41 Soukromá vysoká škola ekonomických studií Prague
42 Newton College Brno ...
43 Academia Rerum Civilium Kutna Hora
44 Akademie STING Brno
45 Pražská vysoká škola psychosociálních studií Prague
46 B.I.B.S. Brno
47 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Znojmo
48 Moravská vysoká škola Olomouc Olomouc
49 Filmová akademie Miroslava Ondrícka v Písku Písek
50 Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra Prague
51 Vysoka škola logistiky Prerov ...
52 Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha Prague
53 Vysoká škola evropských a regionálních studií Ceske Budejovice ...
54 Vysoká škola Karla Engliše Brno
55 Evropský polytechnický institut Kunovice
56 Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
57 Západomoravská vysoká škola Trebíc Trebíc
58 AKCENT College Prague
59 Art and Design Institut Prague
60 Vysoká škola regionálního rozvoje Prague
61 Vysoká škola zdravotnická Prague
62 Vysoká škola sociálne správní Havírov
63 Vysoká škola kreativní komunikace Prague
64 Vysoká škola aplikované psychologie Prague
Legend: Un Unranked

Related resources