Top Universities in the Czech Republic

Introduction

What are the most popular Universities in the Czech Republic? uniRank tries to answer this question by publishing the 2021 Czech University Ranking of 59 Czech higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Czech higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Czech Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

2021 Czech University Ranking

sort by:
filter by:

# University Town
1 Univerzita Karlova Prague ...
2 Masarykova univerzita Brno ...
3 Ceské vysoké ucení technické v Praze Prague ...
7 Vysoká škola ekonomická v Praze Prague ...
4 Vysoké ucení technické v Brne Brno
5 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc
6 Západoceská Univerzita v Plzni Pilsen ...
9 VŠB - Technická univerzita Ostrava Ostrava ...
10 Technická Univerzita v Liberci Liberec
8 Ceská zemedelská univerzita v Praze Prague
12 Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích Ceske Budejovice ...
11 Mendelova univerzita v Brne Brno ...
16 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne Zlín ...
14 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Prague
13 Ostravská univerzita Ostrava
15 Univerzita Pardubice Pardubice ...
17 Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem Ústí nad Labem
20 Vysoká škola umeleckoprumyslová v Praze Prague
23 Vysoká škola Ambis Prague ...
18 Slezská univerzita v Opave Opava ...
19 Univerzita Hradec Králové Hradec Králové
22 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
21 University of New York in Prague Prague
34 Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava
24 Anglo-americká vysoká škola Prague
26 Akademie múzických umení v Praze Prague ...
25 Akademie výtvarných umení v Praze Prague
27 Janáckova akademie múzických umení v Brne Brno
28 Vysoká škola financní a správní Prague
29 Vysoká škola ekonomie a managementu Prague
38 Vysoká škola hotelová v Praze Prague
31 Vysoká škola podnikání a práva Prague ...
30 Metropolitní univerzita v Praze Prague ...
32 CEVRO Institut Prague ...
33 Škoda Auto Vysoká škola Mladá Boleslav ...
35 Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích Ceske Budejovice
36 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Prague
45 Newton College Brno ...
37 Unicorn University Prague
39 Architectural Institute in Prague Prague
43 Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra Prague
41 Moravská vysoká škola Olomouc Olomouc
42 Academia Rerum Civilium Kutná Hora
40 Vysoká škola obchodní v Praze Prague
49 Filmová akademie Miroslava Ondrícka v Písku Písek
44 Pražská vysoká škola psychosociálních studií Prague
50 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Znojmo ...
48 Vysoká škola evropských a regionálních studií Ceske Budejovice ...
47 Evropský polytechnický institut Kunovice ...
46 Vysoká škola logistiky Prerov ...
53 Vysoká škola zdravotnická Prague
51 Vysoká škola PRIGO Havírov
52 Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
55 Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha Prague
56 AKCENT College Prague
54 Akademie STING Brno
57 Vysoká škola kreativní komunikace Prague
59 Art and Design Institut Prague
58 Vysoká škola aplikované psychologie Terezín
Legend: Un Unranked

Related resources