4icu.org on Facebook4 International Colleges & Universities@4icuorg
University Web Rankings & ReviewsSite Search
Back to 4icu.org home > Asia > Universities in JapanColleges & Universities in Japan
List of Colleges and Universities in Japan.

Universities in Japan

Searching all Japanese University websites


 1. Ranking of all Universities in Japan

   

 2. Sub-rankings of administrative divisions:

  - Aichi   - Akita  
  - Aomori   - Chiba  
  - Ehime   - Fukui  
  - Fukuoka   - Fukushima  
  - Gifu   - Gunma  
  - Hiroshima   - Hokkaido  
  - Hyogo   - Ibaraki  
  - Ishikawa   - Iwate  
  - Kagawa   - Kagoshima  
  - Kanagawa   - Kochi  
  - Kumamoto   - Kyoto  
  - Mie   - Miyagi  
  - Miyazaki   - Nagano  
  - Nagasaki   - Nara  
  - Niigata   - Oita  
  - Okayama   - Okinawa  
  - Osaka   - Saga  
  - Saitama   - Shiga  
  - Shimane   - Shizuoka  
  - Tochigi   - Tokushima  
  - Tokyo   - Tottori  
  - Toyama   - Wakayama  
  - Yamagata   - Yamaguchi  
  - Yamanashi